เงื่อนไขการให้บริการ PDPA

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การใช้งานคุกกี้ (Cookie) บริษัท แอคเตอร์ สต็อค จำกัด ("เรา") ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคน ("ท่าน") ที่เข้าเยี่ยมชม/ใช้งานเว็บไซต์ https://www.actorstock.com ("เว็บไซต์") ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขในนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ("นโยบาย") คือแนวทางที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย ตลอดจนการปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากการใช้งานคุ๊กกี้ในประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา

นโยบายนี้จะอธิบายความหมาย การใช้ประโยชน์ การทำงาน และประเภทของคุกกี้ รวมถึงวิธีจัดการ/ลบคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน และยังเป็นการแจ้งให้ท่านทราบถึงการมีอยู่ของคุกกี้ในเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ การเข้าเยี่ยมชม/ใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ถือว่าท่านได้ยินยอมและยืนยันให้เราใช้งานคุกกี้กับเว็บไซต์ของเราแล้ว

ความหมายของคุกกี้

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความ (text file) ขนาดเล็กเพื่อจัดเก็บข้อมูล โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่านผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ในขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

การใช้ประโยชน์ของคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของท่าน โดยข้อมูลนี้จะทำให้เราสามารถจดจำลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้เข้ากับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เราอาจจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งอาจจะต้องใช้อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ประเภทและการทำงานของคุกกี้

เราใช้คุกกี้4 ประเภทในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งการใช้คุกกี้ดังกล่าวจะเป็นแบบไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ (Anonymous) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Essential Cookies): คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้ทุกส่วน โดยคุกกี้ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บและลบออกหลังจากการเยี่ยมชม/เข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน
  2. คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน (Analytics Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถวัดผลการทำงานของเรา โดยประมวลผลจำนวนหน้าของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ตลอดจนจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้เยี่ยมชมนั้นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม และเราจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้เยี่ยมชมมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น แต่ทั้งนี้ จะใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น
  3. คุกกี้ประเภทการทำงาน (Preference Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้จะใช้ในการจดจำคุณลักษณะต่างๆ ที่ท่านได้เลือกในขณะเข้าเยี่ยมชม/ใช้งานเว็บไซต์ โดยข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้เหล่านี้จะถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งในคราวที่ท่านกลับมาเยี่ยมชม/ใช้งานเว็บไซต์ของเรา และสิ่งที่ท่านเคยได้เลือกใช้นั้นจะนำมาแสดงผลโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องทำการเลือกใหม่อีกครั้งเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานของท่าน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น แต่ทั้งนี้ จะใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น
  4. คุกกี้ประเภทการโฆษณา (Marketing Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะใช้ในการจดจำการเข้าหน้าเว็บไซต์ จุดเยี่ยมชม และจุดสนใจของท่าน โดยข้อมูลที่ได้นี้จะนำไปประกอบการปรับปรุง/พัฒนาหน้าเว็บไซต์ และนโยบายทางการตลาดที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านต่อไป

วิธีจัดการ/ลบคุกกี้

ท่านสามารถปฏิเสธ ยอมรับ หรือเอาคุกกี้ออกจากเว็บไซต์ในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยการเปิดใช้งานหรือเข้าไปในการตั้งบราวเซอร์ (Browser) ของท่าน และศึกษาขั้นตอน/วิธีการที่ระบุไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆ ที่ท่านเลือกใช้ตามลิงก์ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ
หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านในเวลาใดๆ ท่านอาจพบว่าคุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าเยี่ยมชมพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์ หรือท่านอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่จัดให้เป็นการเฉพาะตัวเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์

ในระหว่างการใช้งานคุกกี้ เราจะใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และทางองค์กร สำหรับเว็บไซต์ของเราอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการถูกทำลายหรือกระทำผิดกฎหมาย, การสูญหาย, การเปลี่ยนแปลง, การแก้ไข, การเปิดเผย

กำหนดประเภทโปรไฟล์

You must be logged in to submit a profile.